Проект BG16RFOP002-2.089-0801-C01

Проект BG16RFOP002-2.089-0801-C01

Проект и главна цел:
BG16RFOP002-2.089-0801-C01, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Цел на проекта:Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19
Бенефициент: ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ КОНСУЛТ ООД
Обща стойност: 50 000.00лв., от които 50 000.00лв.
европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 24.08.2021г.
Край: 24.11.2021г.